Skip to main content

NIEUWS/BERICHT

De heteroanamnese

Wat?

De heteroanamnese is een belangrijk onderdeel van ons diagnostisch onderzoek. Het is een samenstelling van de Griekse woorden ἕτερος (lees: heteros), wat “andere” betekent, en ἀνάμνησις (lees: anamnesis) wat “herinnering” betekent. Hiermee komen we dus meteen bij de betekenis van het woord: namelijk wat iemand anders zich over jou herinnert, of wat iemand anders over jou kan vertellen.

Bij wie?

De heteroanamnese wordt uitgevoerd bij een of meerdere belangrijke anderen: mensen die jou goed kennen en die een bijzondere plek innemen in jouw leven. Vaak zijn dit de ouders, een ander inwonend familielid, de partner of een zeer goede vriend of vriendin. Bij kinderen en jongeren kiezen we ervoor om te spreken met de belangrijkste zorgfiguren. Wij zullen steeds met jou bespreken wie eventueel in aanmerking komt om een heteroanamnese bij uit te voeren.

Hoe?

Wij nodigen de personen uit voor een gesprek van ongeveer anderhalf uur. Over het algemeen wordt bij ons een heteroanamnese gedaan zonder dat jij hier zelf bij aanwezig bent. Omdat het gesprek over jou gaat, komt alle informatie die we in dit gesprek over jou verzamelen wel terecht in het diagnostisch verslag zodat je alles kan nalezen. Het is niét de bedoeling dat we informatie over jou of jouw traject delen met de andere persoon tenzij jij ons hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Waarom?

Er bestaan verschillende redenen om een heteroanamnese uit te voeren. In sommige gevallen is dit om meer informatie te verkrijgen over patiënten die deze informatie zelf niet meer kunnen geven, bijvoorbeeld door een dementieel beeld. In andere gevallen is het nuttig om een andere invalshoek te krijgen op de klachten. Binnen ons diagnostisch onderzoek is het de bedoeling om zo veel mogelijk relevante informatie te verzamelen, en meerdere informatiebronnen zijn dan extra nuttig!

Wat is een ontwikkelingsanamnese?

Een speciale vorm van de heteroanamnese is de ontwikkelingsanamnese. Hiermee proberen we zicht te krijgen op jouw ontwikkeling in de kindertijd.

Is een heteroanamnese verplicht?

Neen! Als patiënt moet je steeds je toestemming geven dat we andere personen vragen stellen over jou. Je hebt steeds het recht om dit te weigeren zonder dat je hiervoor een reden moet geven (al kan het wel handig zijn dat je ons deze reden vertelt zodat we jou nog beter kunnen begrijpen). Soms is er ook niemand beschikbaar om een heteroanamnese bij uit te voeren. Wel is het zo dat de heteroanamnese een essentieel onderdeel is van de diagnostiek van een ontwikkelingsstoornis: we moeten namelijk een duidelijk zicht krijgen op jouw kindertijd, en de richtlijnen schrijven dit ook zo voor. Zonder heteroanamnese wordt het soms erg moeilijk of zelfs onmogelijk om een juiste diagnose te stellen. Indien dit het geval is, zullen wij jou hiervan steeds inlichten.

  • Hits: 185

Bevestigen van externe diagnostiek

Wij krijgen geregeld de vraag om diagnostische testing die in andere praktijken werd uitgevoerd te laten bevestigen door onze artsen. Gezien de wachtlijsten en het tekort aan (kinder- en jeugd)psychiaters in de geestelijke gezondheidszorg, hebben we hier veel begrip voor. Desondanks kiezen wij ervoor om geen diagnostiek van andere praktijken te valideren. 

Zowel vanuit de richtlijnen als vanuit onze eigen overtuiging dient een diagnostisch traject multidisciplinair te worden uitgevoerd. Dit betekent dat rechtstreekse samenwerking tussen de artsen en de psychodiagnostici van groot belang is. Met rechtstreekse samenwerking bedoelen we dat alle disciplines bij elke stap van het proces worden betrokken, van aanmelding tot terugkoppeling. Binnen VIKAS is dit mogelijk omdat wij minimaal op wekelijkse basis samenzitten om de diagnostische trajecten te bespreken en waar nodig bij te sturen. We kiezen dan ook bewust om enkel trajecten aan te gaan waarbij het volledig psychodiagnostisch proces van bij de start in VIKAS kan plaatsvinden. Hierdoor kunnen onze artsen helaas niet tegemoetkomen aan vragen rond het bevestigen van diagnostiek die (gedeeltelijk) elders werd uitgevoerd.

  • Hits: 392

VIKAS groeit

In november komen twee nieuwe collega’s ons team versterken om de grote vraag naar diagnostiek te helpen opvangen en het kinder- en jeugdteam op te starten voor diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen bij minderjarigen. 

  • Dr. Pauline Clerick studeerde recent aan de KU Leuven af als kinder- en jeugdpsychiater. Ze heeft de voorbije jaren op verschillende plaatsen in België en Nederland onder meer ervaring opgedaan in het diagnosticeren van ontwikkelingsstoornissen. Ze zal dit inzetten om het kinder- en jeugdteam mee vorm te geven.
  • Daarnaast verwelkomen we Sarai Ramboer. Ze komt het team als psychodiagnosticus versterken. Sarai behaalde een bachelor in de toegepaste psychologie aan HOWEST.
  • Hits: 535