Skip to main content

Bevestigen van externe diagnostiek

Wij krijgen geregeld de vraag om diagnostische testing die in andere praktijken werd uitgevoerd te laten bevestigen door onze artsen. Gezien de wachtlijsten en het tekort aan (kinder- en jeugd)psychiaters in de geestelijke gezondheidszorg, hebben we hier veel begrip voor. Desondanks kiezen wij ervoor om geen diagnostiek van andere praktijken te valideren. 

Zowel vanuit de richtlijnen als vanuit onze eigen overtuiging dient een diagnostisch traject multidisciplinair te worden uitgevoerd. Dit betekent dat rechtstreekse samenwerking tussen de artsen en de psychodiagnostici van groot belang is. Met rechtstreekse samenwerking bedoelen we dat alle disciplines bij elke stap van het proces worden betrokken, van aanmelding tot terugkoppeling. Binnen VIKAS is dit mogelijk omdat wij minimaal op wekelijkse basis samenzitten om de diagnostische trajecten te bespreken en waar nodig bij te sturen. We kiezen dan ook bewust om enkel trajecten aan te gaan waarbij het volledig psychodiagnostisch proces van bij de start in VIKAS kan plaatsvinden. Hierdoor kunnen onze artsen helaas niet tegemoetkomen aan vragen rond het bevestigen van diagnostiek die (gedeeltelijk) elders werd uitgevoerd.