Skip to main content

Ons team

Ons team bestaat uit artsen, psychologen en psychologisch consulenten die elk vanuit hun discipline een specifieke expertise hebben. Omdat we veel waarde hechten aan persoonlijke ontwikkeling, open communicatie en een kritische blik, is het geheel meer dan de optelsom van de delen.

Patiëntgerichtheid, wetenschappelijkheid en samenwerking zijn kernwaarden die we hoog in het vaandel dragen. Vanuit deze waarden streven we naar kwaliteit.

dr. Pauline Clerick

Kinder- en jeugdpsychiater i.o.
  • Systeemtherapeut i.o.

Alexis D’Hondt

Klinisch psycholoog
  • Systeemtherapeut
  • Psychodiagnosticus

dr. Wout De Ruyck

Psychiater

Sarai Ramboer

Psychologisch consulent

dr. Simon Vanmarcke

Psychiater
  • Integratief psychotherapeut
rollen binnen het team

Disciplines

(Kinder- en jeugd)psychiater

Een (kinder- en jeugd)psychiater heeft minstens 6 jaar geneeskunde gestudeerd en koos daarna voor een specialisatie in de psychiatrie. Omdat een psychiater een arts is, kan deze medicatie voorschrijven.

De titel van psychiater is beschermd. Dat wil zeggen dat niet iedereen zich psychiater mag noemen.

Klinisch psycholoog

Een klinisch psycholoog heeft 5 jaar psychologie gestudeerd. Een psycholoog kan geen medicatie voorschrijven. De titel van psycholoog is ook beschermd. Psychologen hebben een deontologische code en moeten zich aan bepaalde regels houden, zoals het beroepsgeheim.

Sinds 2016 is het beroep van psycholoog een ‘autonoom gezondheidszorgberoep’. Dat betekent dat psychologen zelfstandig psychologische handelingen mogen verrichten, zoals psychodiagnostiek en psychotherapie.

Psychologisch consulent

Een psychologisch consulent is iemand die een diploma behaalde in de Toegepaste Psychologie.

Dankzij een doorgedreven opleiding is de psychologisch consulent bedreven in het afnemen van allerhande psychologische tests en vragenlijsten, alsook in het systematisch verzamelen van informatie door middel van interviews.

Psychodiagnosticus

Een psychodiagnosticus is iemand die zich bezighoudt met het uitvoeren van testdiagnostiek. De titel psychodiagnosticus is geen beschermde titel, wat wil zeggen dat eenieder deze term kan toe-eigenen.

Er is tot op heden geen verplichting om een specifieke opleiding te volgen maar vanuit onze visie trachten wij dit zoveel mogelijk te stimuleren.

onze focus

Kwaliteit

Om kwaliteitsvolle diagnostiek te garanderen, baseren wij ons op de richtlijnen zoals opgesteld door richtlijnendatabase (richtlijnendatabase.nl) en het kwaliteitscentrum diagnostiek (kwaliteitscentrumdiagnostiek.be). Multidisciplinair werken is daarbij een van de hoekstenen, wat betekent dat rechtstreekse samenwerking tussen de arts (kinder- en jeugdpsychiater of volwassenenpsychiater) en de psychodiagnosticus van groot belang is.

We kozen ervoor om in onze praktijk de expertise van psychodiagnostici en artsen samen te brengen in één team. Door deze samenwerking en overleg zijn we ervan overtuigd dat we op een kwalitatieve manier aan diagnostiek kunnen doen.

ruimte voor groei

Healing environment

Ons gebouw is ingericht volgens de principes van ‘healing environment’. De inrichting van een gebouw heeft een invloed op hoe mensen zich er voelen.

We hebben aandacht voor daglicht, planten, frisse lucht, privacy, stilte, rustige kleuren en een huiselijke sfeer. Want ook die elementen dragen bij tot je goed voelen.