Skip to main content

Diagnostiek

Een zorgverleningstraject bestaat uit meerdere facetten, van preventie over behandeling tot rehabilitatie en herstel. Diagnostiek is het vertrekpunt van waaruit een effectief behandeltraject wordt vormgegeven. Kwaliteitsvolle diagnostiek begint bij het beluisteren van jouw verhaal.

Op basis daarvan brengen we, rekening houdend met jouw wensen en voorkeuren, jouw noden in kaart en proberen we een antwoord te bieden op jouw vragen.

disclaimer

Mensen zijn meer dan labels

Hoewel dit soms wel zo wordt voorgesteld, is een psychiatrische diagnose meer dan enkel een enkelvoudig zinnetje met de naam van een stoornis.

In onze visie staat psychiatrische diagnostiek steeds ten dienste van iets anders: bijvoorbeeld jezelf beter leren kennen, richting geven of op punt stellen van een behandeling, of, in sommige gevallen, het bekomen van extra ondersteuning.

Hedendaagse psychiatrische diagnostiek bevat steeds een DSM-5-TR-classificatie. Dit is echter slechts een klein onderdeel van de diagnostiek waarbij we er in VIKAS voor kiezen om zowel aan classificerende als beschrijvende diagnostiek te doen. De classificatie is een manier om communicatie tussen clinici te faciliteren. Dit mag nooit gebruikt worden om een persoon of de waarde van een persoon te definiëren.

Een psychiatrische diagnose kan een positieve maar ook een negatieve impact hebben op allerlei levensdomeinen (professioneel, relationeel, …) en dus moet hier op zeer zorgvuldige wijze mee worden omgegaan.

STAP VOOR STAP

De stappen van een psychodiagnostisch traject

Aanmelding
Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van jouw naam en telefoonnummer. We nemen hierna zo spoedig mogelijk contact op om een kennismakingsgesprek in te plannen.
Kennismakingsgesprek
Tijdens dit eerste gesprek wordt er geluisterd naar jouw verhaal en hoe de moeilijkheden een impact hebben op jezelf en jouw omgeving.
Multidisciplinair Diagnostisch Overleg I
Het team komt samen om na te denken over jouw hulpvraag en hoe we je moeilijkheden op wetenschappelijke en efficiënte wijze in kaart kunnen brengen. Vanuit de verschillende invalshoeken creëren we een traject afgestemd op je eigen vragen en/of de vragen van jouw doorverwijzer.
Testonderzoek

Het team contacteert jou om alle psychodiagnostische momenten in te plannen. Tijdens dit deel van het diagnostisch proces zetten we in op testonderzoek, observaties en vragenlijsten. Met jouw toestemming horen we ook graag informatie van mensen uit je omgeving. Dit laatste wordt een heteroanamnese genoemd. 

Multidisciplinair Diagnostisch Overleg II
Het team komt opnieuw samen om de informatie te integreren. We denken samen na over hoe we deze kunnen kaderen binnen jouw verhaal. Op basis daarvan wordt een besluit geformuleerd.
Terugkoppelingsgesprek
Tijdens dit afrondend gesprek koppelen de (kinder- en jeugd)psychiater en de psychodiagnosticus de bevindingen van het multidisciplinair team terug.
Verslag
Gezien ons verslag een weergave is van jouw leven en de moeilijkheden die je ervaart, vinden wij het belangrijk om een kwalitatief en omvattend verslag af te leveren dat je meekrijgt op het terugkoppelingsgesprek.

Tarieven kinderen en jongeren

Consultaties bij de kinder- en jeugdpsychiater
Duurtijd: 60 min
  • Kostprijs: € 249.97 waarvan € 8.68 remgeld ter plaatse te betalen door de patiënt (€ 4.34 bij verhoogde tegemoetkoming)
Traject psychodiagnostiek
Duurtijd: afhankelijk van de ingeplande onderzoeken
  • Kostprijs: € 800 - 1400

Tarieven volwassenen

Consultaties bij de psychiater
Duurtijd: 60 min
  • Kostprijs: € 92.44 waarvan € 21.70 remgeld ter plaatse te betalen door de patiënt (€ 8.68 bij verhoogde tegemoetkoming)
Traject psychodiagnostiek
Duurtijd: afhankelijk van de ingeplande onderzoeken
  • Kostprijs: € 850 - 1350
GOEDE AFSPRAKEN

Veelgestelde vragen

Hoe kan je iemand aanmelden voor een diagnostisch traject?
  1. Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  2. Vermeld je naam en telefoonnummer
  3. Een verwijsbrief is steeds noodzakelijk bij minderjarigen
  4. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met jou op
Wanneer dient er betaald te worden?
De consultaties met de artsen dienen op het moment zelf afgerekend te worden. Voor het diagnostisch traject wordt een factuur opgesteld die wordt meegestuurd met de digitale versie van jouw verslag.
Is er een terugbetaling voorzien voor psychodiagnostiek?

De meeste ziekenfondsen voorzien een tegemoetkoming voor psychologische begeleiding maar niet elk ziekenfonds voorziet een tegemoetkoming voor psychodiagnostiek. Weet je graag op hoeveel terugbetaling je recht hebt? Neem dan contact op met je ziekenfonds.

Wil je een afspraak annuleren?
  • Verwittig de psychodiagnosticus of (kinder- en jeugd)psychiater via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ten laatste 72u voor je afspraak.
  • Verwittig je minder dan 72u voor je afspraak? Dan rekenen we de helft van het bedrag aan. Verwittig je niet? Dan rekenen we het volledige bedrag aan.
Is er een wachtlijst?

Binnen het kinderteam is er op heden een wachtlijst van een aantal maanden. Bij het volwassenenteam kan er relatief snel een diagnostisch traject opgestart worden.

Kan ik bij jullie artsen terecht om diagnostiek van andere praktijken te bevestigen?

Wij krijgen geregeld de vraag naar bevestigingen van diagnoses of diagnostische trajecten. Zowel vanuit de richtlijnen als vanuit onze eigen overtuiging dient een diagnostisch traject multidisciplinair te worden uitgevoerd. Binnen VIKAS betekent dit dat rechtstreekse samenwerking tussen de arts (kinder- en jeugdpsychiater of volwassenpsychiater) en de psychodiagnosticus van groot belang is. We kiezen dan ook bewust om enkel trajecten te starten waarbij het volledig psychodiagnostisch traject van bij de start in onze praktijk kan plaatsvinden.

Hierdoor kunnen onze artsen helaas niet tegemoetkomen aan vragen rond het bevestigen van diagnostiek die elders werd uitgevoerd.

Kunnen wij bij jullie terecht voor medicamenteuze opvolgingen?
Gezien de beperkte uren die onze artsen ter beschikking hebben voor de diagnostische vragen, werd ervoor gekozen om binnen VIKAS geen medicamenteuze opvolgingen te doen.