Skip to main content

Over VIKAS

VIKAS is een woord dat in verschillende talen wordt gebruikt. In het Sanskriet, een oude Indo-Europese taal, heeft Vikas een symbolische betekenis die geassocieerd wordt met groei, ontwikkeling en evolutie.

Wij delen de overtuiging dat mensen zich elke dag ontwikkelen door interacties met hun omgeving. Wanneer mensen vastlopen in hun ontwikkeling, zijn wij er om samen met hen op zoek te gaan.

Deze overtuiging passen wij als team ook op onszelf toe. Door onze werking en onszelf steeds in vraag te blijven stellen, geloven wij dat we als mens en als onderneming elke dag blijven groeien.

samenwerking

Wat we doen

Psychodiagnostiek op maat door een samenwerking tussen psychodiagnostici, psychiaters, en een kinder- en jeugdpsychiater.

We bieden hoogwaardige en kwalitatieve psychodiagnostische trajecten aan voor kinderen (vanaf 6 jaar), jongeren en volwassenen die de vraag stellen naar diagnostische uitklaring in het kader van ontwikkelingsstoornissen of persoonlijkheidsdynamieken.

aanpak

Onze werkwijze

We werken in een team met psychodiagnostici, psychiaters, en een kinder- en jeugdpsychiater. Door geregeld overleg bundelen we onze afzonderlijke expertise om samen een antwoord te bieden op de vragen van patiënten en hulpverleners naar kwalitatieve diagnostiek. We baseren ons hiervoor steeds op de meest recente richtlijnen en wetenschappelijke inzichten.

Door geregeld samen te komen als team trachten wij door kruisbestuiving onze individuele invalshoeken te integreren tot een geheel van waaruit we de vragen van patiënten proberen te beantwoorden.